Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ

Âm đạo ra mủ vàng, âm đạo ra dịch vàng – nguy hiểm hay không đáng ngại?