Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ

Phá thai theo tuần, áp dụng đúng phương pháp tránh biến chứng